Menu:

Uradne ure:

VSAK DAN od PON do PET
8.00 - 15.00 SREDA
8.00 - 17.00

 


Društvo skrbi in izvaja posebne socialne programe za gluhe in naglušne na kar obsežnem območju.
Posebni socialni programi, izvajamo jih 5, so odraz potreb gluhih in naglušnih članov društva. Prioriteta so programi za premagovanje komunikacijskih ovir, usposabljanja za aktivno življenje in delo z namenom preprečevanja socialne izključenosti, ter nezaposlenim enakopraven dostop na trgu delovne sile. Posebno pozornost posvečamo zaposlovanju, izobraževanju, medgeneracijski solidarnosti ter varstvu pridobljenih pravic.